Partneri

Mondial '90, godinama unapređuje svoje poslovanje, a samim tim širi krug partnera, ali nama je draže da kažemo da širimo krug prijatelja. Jer jedan od slogana naše firme je "Don't be just our client, be our friend" (Nemoj da nam budeš samo kupac, budi naš prijatelj) , pa samim tim celokupnu firmu usmeravamo u tom pravcu. Na ovoj stranici možete videti ko su naši prijatelji - parteri.